De bijtrem

Veel mensen die het losse spelen van puppies voor het eerst meemaken schrikken nogal als hun puppy (wat meestal de jongste en laagste in de groep is, want deze hondjes komen vaak met 8 weken voor het eerst in de groep van hondjes die al een paar weken ouder zijn) een plotseling gil geeft. Het kan werkelijk klinken alsof het puppy iets heel ergs wordt aangedaan. Niets is minder waar. Wat er gebeurt is, dat dit puppy de zogenaamde “bijtrem” afgeeft. Dit is het beschermingsmechanisme dat honden onderling kennen en elke hond in zijn instinct mee heeft gekregen. De puppy die daar op zijn rug ligt, en die zijn nek blootgeeft voor de andere ‘hogere’ hond, legt eigenlijk alles op tafel. Door daar nu ook nog hard en hoog bij te gillen, resulteert in iets, dat een prachtig iets is in het hondenrijk. De andere hond wordt als het ware verlamd. Daar waar vanuit een speelse situatie een ervaring van dominantie en onderwerping ontstaat, leren beide honden wat er vervolgens gebeurt. De onderdanige hond leert, dat met zijn houding hij prima stand kan houden. Er volgen geen vervelende consequenties. En de dominerende hond, leert, dat als hij te dominant wordt dat de onderwerpende hond iets doet, waardoor hij niet meer verder kan. Ja het gaat zover, dat soms de dominantere honden er van schrikken.

Dit alles is precies de reden, waarom je hondjes dit als puppy wilt laten ervaren. En hoe eerder hoe beter. Als het op speelse wijze gebeurt, dan leren ze ook heel snel, dat ze niet ver hoeven te gaan. Sterker nog. De pup leert vaak dat door alleen de oren iets naar beneden te doen, of weg te kijken van de andere hond, dat het al genoeg is om een verdere confrontatie te krijgen. Oftewel de honden leren van het sociale verkeer op het speelveldje van de kleuterschool, hoe ze zich optimaal kunnen gedragen op latere leeftijd. En tijdens dit speelkwartier, hebben we als trainer de gelegenheid om toe te lichten wat er gebeurt. Waarom het gebeurt en waarom je juist niet moet ingrijpen. Je krijgt ook vaak van andere cursisten te horen, dat zij het (vaak nog maar een paar weken daarvoor) ook even moeilijk hadden de eerste keer. Maar dat hun hondje het nu heel goed doet en erg sociaal in de groep is. En dat is precies wat we jou en je hond graag willen laten ervaren.