Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Hondenschool Mijnhondenik (verder te noemen Hondenschool Mijnhondenik) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hondenschool Mijnhondenik, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hondenschool Mijnhondenik verstrekt. Hondenschool Mijnhondenik kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Stichting Hondenschool Mijnhondenik gegevens nodig heeft

Hondenschool Mijnhondenik verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hondenschool Mijnhondenik uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit hondentraining.

Hoe lang Hondenschool Mijnhondenik gegevens bewaart

Hondenschool Mijnhondenik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Hondenschool Mijnhondenik verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Hondenschool Mijnhondenik worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hondenschool Mijnhondenik gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Hondenschool Mijnhondenik maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hondenschool Mijnhondenik bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Hondenschool Mijnhondenik te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hondenschool Mijnhondenik heeft hier geen invloed op.

Hondenschool Mijnhondenik heeft Google geen toestemming gegeven om via Hondenschool Mijnhondenik verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De gegevens die met Google Analytics worden gedeeld zijn volledig geanonimiseerd.
Hondenschool Mijnhondenik maakt geen gebruik van tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naarinfo@hondenschoolmijnhondenik.nl . Hondenschool Mijnhondenik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Hondenschool Mijnhondenik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hondenschool Mijnhondenik is op verschillende manieren bereiken: telefonisch en via e-mail. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hondenschool Mijnhondenik verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hondenschool Mijnhondenik op via info@hondenschoolmijnhondenik.nl . www.hondenschoolmijnhondenik.nl is een website van Hondenschool Mijnhondenik. Hondenschool Mijnhondenik is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Papiermolenweg 2, 6733 BM te Wekerom

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73301310

Telefoon: 06 – 27 01 50 61

E-mailadres: info@hondenschoolmijnhondenik.nl