Puppytijd – spelen met andere hondjes

Tijdens de puppycursus mogen de hondjes een deel van het uur los en (wel altijd onder begeleiding van een trainer) met elkaar spelen. Dit is erg belangrijk om de hondjes te laten ervaren hoe het is om met soortgenoten om te gaan. Honden hebben namelijk een duidelijk gevoel voor hiërarchie. In principe kun je het vergelijken met een ladder. Twee honden kunnen eigenlijk niet plaatsnemen op dezelfde sport van een ladder. Er zit er altijd een hoger dan de ander, waardoor de ander dus lager zit dan de ene. Honden die elkaar niet al langere tijd kennen, zullen van nature gaan bepalen op welk treetje van die ladder ze zitten. En als er dus meerdere hondjes zijn, wordt het allemaal wat complexer. Wie zit er op treetje 1. Wie op treetje 2, 3, 4, 5 enzovoorts. Honden leren dat door met elkaar te stoeien. En daarbij te leren hoe ze zich moeten gedragen tegenover een hondje dat op dat moment een plaatsje hoger op de ladder staat dan zij. Of andersom hoe ze zich moeten of in dit geval misschien ‘mogen’ gedragen tegen een hondje dat op een lagere tree staat.

Honden op een hogere trede hebben eigenlijk alle rechten. En honden op een lagere trede bijna geen. Zo is het geregeld. En zo zit het honden instinct ook in elkaar. Heel duidelijk. En ook zonder menselijke emoties. Dus als je een hond met een hogere ‘rang’ tegenkomt, dan ga je aan de kant. Je vertoont ‘laag’ gedrag. En als dat in de ogen van de andere hond niet genoeg is, dan ga je op je rug liggen en biedt je een volledig ‘open’ nek aan. Eigenlijk letterlijk om aan te geven, dat je als hondje je volledig overgeeft aan de andere hond. Zelfs zo ver, dat je de andere hond je keel aanbiedt zodat als de andere hond dit zou willen, dat deze de keel zou kunnen doorbijten. Heel duidelijk dus. Als de andere hond hoger in rang staat, dan ben je als mindere hond volledig onderdanig.