Robert LamersTrainer

Robert is in het bezit van 4 Zwarte Russische Terriërs die al jaren graag op zaterdagmorgen naar ’s Heerenloo rijden. Hier leerde hij om op een andere wijze naar het gedrag van honden te kijken en vooral plezier met ze te maken. Alle opgedane ervaring wordt tegenwoordig gebruikt voor zijn trainingen. Tijdens de trainingen wordt op ontspannen wijze gewerkt aan de optimale en gezonde band met je hond.